Studia magisterskie

Studia magisterskie i podyplomowe - 2 dyplomy w 2 lata i jedno czesne!

 

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim i Kolegium Jagiellońskie - Toruńska Szkoła Wyższa w Toruniu stworzyły ofertę specjalną dla kierunku Pedagogika. Proponujemy studia podyplomowe oraz studia II stopnia w następujących konfiguracjach:

  1. Studia podyplomowe z socjoterapii z terapią pedagogiczną oraz studia drugiego stopnia ze specjalnością edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna;

  2. Studia podyplomowe z resocjalizacji z socjoterapią  oraz studia drugiego stopnia ze specjalnością resocjalizacja i aktywizacja społeczna

 

Oferta specjalna dla osób, które ukończyły studia licencjackie na kierunku administracja lub kierunku pokrewnym.

Proponujemy Państwu możliwość ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku administracyjno-ekonomicznym oraz studiów podyplomowych: Lider Biznesu i Administracji.

W tak zorganizowanych studiach dyplom magisterski otrzymasz z Kolegium Jagiellońskiego -Toruńskiej Szkoły Wyższej i świadectwo studiów podyplomowych z Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim, wnosząc czesne w wysokości 1900 zł za semestr.

Opłata wpisowa: 100 zł

Druki rekrutacyjne oraz więcej informacji  udziela  Dziekanat PSW

Zapraszamy

Termin składania dokumentów upływa 04 września 2016

deadline