Studia niestacjonranezaoczne

Administracja

Od października 2013 nowy kierunek Administracja z dwiema specjalnościami!!

Administracja publiczna  

Specjalność przybliża organizację i zasady funkcjonowania organów i urzędów administracji centralnej oraz terenowej – rządowej i samorządowej. W ramach wykładanych przedmiotów prezentowane są m.in. formy aktywności administracji, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków jednostki, a także podstawowe zagadnienia zaliczane do sfery materialnego prawa administracyjnego, jak np. instytucje prawa budowlanego czy zasady funkcjonowania stowarzyszeń.

Czytaj więcej...

Turystyka i rekreacja

Studia mają na celu przygotować absolwentów do zajmowania stanowisk w jednostkach obsługi ruchu turystycznego, do pracy w hotelach, domach wypoczynkowych i ośrodkach wczasowych oraz do prowadzenia działalności agroturystycznej. Tematy, które będą przedmiotem wykładów i ćwiczeń, mają zapewnić przyszłym absolwentom samodzielność w zakresie identyfikacji problemów i sposobów ich rozwiązywania w wybranej specjalności w szczególności dotyczących organizowania, promocji i obsługi imprez turystycznych oraz penetrowania rynków turystycznych z wykorzystaniem nowoczesnych środków przekazu i znajomości języków obcych.

Czytaj więcej...

Logistyka studia licencjackie

Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania przepływu surowców, materiałów i wyrobów gotowych. Działania logistyczne mogą obejmować: obsługę klienta, prognozowanie popytu, przepływ informacji, kontrolę zapasów, realizowanie zamówień, lokalizację zakładów produkcyjnych i składów, procesy zaopatrzeniowe, pakowanie, obsługę zwrotów, gospodarowanie odpadami, transport i składowanie.

Czytaj więcej...

Pedagogika

Studia na tym kierunku umożliwiają zdobycie wiedzy pedagogicznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnej do zrozumienia społeczno-kulturowego kontekstu kształcenia, wiedzy historyczno-filozoficznej do kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Czytaj więcej...