PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA PERSONELEM

Studia podyplomowe Psychologia Zarządzania Personelem od pierwszej edycji w roku 1998 niezmiennie cieszą się zainteresowaniem kandydatów, czym zapewniły sobie status „must have” w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Aktualne trendy w świecie HR nieuchronnie prowadzą do odrzucenia starego myślenia o pracownikach, zastępując je nową erą – zarządzaniem opartym na wynikach badań naukowych.

Program studiów to kompendium wiedzy pozwalającej lepiej zrozumieć funkcjonowanie ludzi, pomóc w rozwiązywaniu problemów w pracy, znaleźć odpowiednich pracowników i zarządzać nimi skutecznie czyli tak, aby czuli się zadowoleni, a firma osiągała sukcesy. Program studiów jest tak skonstruowany, aby najpierw uczestnicy poznali podstawy wiedzy psychologicznej (wykłady poświęcone psychologii ogólnej i psychologii społecznej oraz metodologii badań społecznych), a następnie nauczyli się stosować ją do konkretnych zadań, związanych z zarządzaniem (warsztaty i treningi poświęcone rozwiązywaniu konfliktów, rekrutacji, motywowaniu, rozwojowi i budowaniu zespołu).

DLA KOGO?

Nasze studia skierowane są do osób, które nie mają wykształcenia psychologicznego, ale czują, że potrzebna jest im znajomość podstaw psychologii, aby skuteczniej radzić sobie z różnymi zadaniami, związanymi z zarządzaniem firmą i jej personelem, a także z trudnym w dzisiejszych czasach zadaniem polegającym na efektywnym prowadzeniu rekrutacji. Dostarczymy odpowiedzi na to jak projektować skuteczne programy motywacyjne i wdrażać je w życie firmy.

Zarządzanie personelem to także ciągłe badanie postaw i nastrojów wśród zatrudnionych, negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – przedstawimy naszym słuchaczom odpowiednie narzędzia do pracy z potrzebami pracowników. Zaprezentujemy także tajniki stymulowania rozwoju zawodowego pracowników oraz metody skutecznego organizowania i przeprowadzania szkoleń (na podstawie dobrze rozpoznanych potrzeb).

DLACZEGO NIE DLA PSYCHOLOGÓW?

Studia zostały zaplanowane w taki sposób, by przekazać niezbędne do dobrego funkcjonowania firmy podstawy wiedzy psychologicznej osobom, które ich wcześniej nie znały. Dla psychologów wiele omawianych kwestii będzie stanowiło powtórkę ze studiów i nie da możliwości praktycznego pogłębienia wiedzy.

O STUDIACH – W SKRÓCIE

2 semestry, 250 godzin dydaktycznych. zjazdy średnio co 2 tygodnie, zajęcia w soboty i niedziele

Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

CENA – 1700 zł za semestr