Socjoterapia - NOWOŚĆ!

Studia przygotowują absolwentów do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach i placówkach oświatowych, diagnozowania niedostosowania społecznego i prowadzenia zajęć terapeutycznych z dziećmi i młodzieżą.

Studia pozwalają na zdobywanie i doskonalenie praktycznych umiejętności wychowawczych i terapeutycznych, tj. nawiązywania kontaktu i budowania więzi interpersonalnych, planowania i organizowania sytuacji psychokorekcyjnych w trakcie spotkań grupowych oraz prowadzenia grup socjoterapeutycznych.

Podyplomowe Studia Socjoterapii przeznaczone są dla:

 • osób pragnących zdobyć uprawnienia do prowadzenia zajęć socjoterapeutycznych,
 • absolwentów studiów wyższych I, II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich również z przygotowaniem nauczycielskim i zainteresowanych pracą z dziećmi i młodzieżą metodą socjoterapii,
 • psychologów, pedagogów, kuratorów sądowych, wychowawców świetlic, internatów, ośrodków wychowawczych chcących zdobyć dodatkową specjalizację zawodową lub chcących uaktualnić dotychczasową

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

 • Wprowadzenie do socjoterapii
 • Diagnoza w socjoterapii
 • Superwizja
 • Problematyka uzależnień
 • Trening interpersonalny

Czas trwania studiów: 3 semestry
Liczba godzin: 350 godzin
Praktyki: 120 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

 • ma elementarną wiedzę dotyczącą procesów komunikowania interpersonalnego i społecznego,
 • ma podstawową wiedzę o pracy i pracach grupowych
 • ma podstawową wiedzę o metodyce wykonywania zadań, normach i procedurach stosowanych w różnych obszarach działalności socjoterapeutycznej

w zakresie umiejętności:

 • potrafi wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu socjoterapii oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu diagnozowania i analizowania problemów dzieci i młodzieży
 • potrafi ocenić przydatność typowych metod i procedur do realizacji zadań związanych z różnymi sferami działalności socjoterapeutycznej

w zakresie kompetencji społecznych:

 • rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego
 • odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania socjoterapeutyczne