Zarządzanie oświatą

Studia przeznaczone są dla dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników oświatowej administracji samorządowej.

Program studiów przewiduje min. następujące przedmioty:

Czas trwania studiów: 2 semestry
Liczba godzin: 270godzin
Praktyki: 30 godzin
Opłaty:
-100 zł wpisowe,
-1400 zł za semestr (rata miesięczna 4X375 zł)

Absolwent po zrealizowaniu modułów/przedmiotów zajęć osiągnie następujące efekty kształcenia w zakresie wiedzy:

w zakresie umiejętności:

w zakresie kompetencji społecznych: