Plany zajęć

Rozkład roku akademickiego 2017/2018 - plik

Plany na semestr zimowy:

Po inauguracji odbędzie się obowiązkowy kurs BHP na zaliczenie dla I roku. Obecność obiwiązkowa.

Grupa 11 - Logistyka I rok -  Zajęcia rozpoczną się od 30 września 2017  

Grupa 21 - Logistyka II rok UWAGA zmiany w planie - Plik

Grupa 34 - Logistyka III rok UWAGA zmiany w planie -

Grupa 36 - Logistyka III rok -

Grupa 38 - Logistyka III rok UWAGA zmiany w planie

Grupa 41 - Administracja I rok - 

Grupa 51 - Administracja II rok - 

Grupa 61 - Administracja III rok - 

Grupa 71 - Pedagogika I rok Zajęcia rozpoczną się 7,8 października  - 

Grupa 81 - Pedagogika II rok - 

Grupa 91 - Pedagogika III rok - 

Doradztwo zawodowe II sem - 

Pedagogika przedszkolna i wczesnośzkolna II sem - 

Oligofrenopedagogika II sem - 

Informacja o praktykach dla zarządzania oświatą - plik

Socjoterapia II semestr - 

Socjoterapia III semestr -

Zajęcia w Toruniku sem I - 

Zajęcia w Toruniku dem III - 

Zarządzanie zasobami ludzkimi II sem - 

Zarządzanie oświatą II sem - 

Plan studiów cykl studiów 2014-2018 - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 resocjalizacja - Plik

Plan studiów cykl studiów 2014-2017 edukacja wczesnoszkolna - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku pedagogika - Plik

Efekty kształcenia dla kierunku logistyka - Plik