Tablica ogłoszeń.

  • Stypendia przyznane w 2018 +

    Poniżej listy z przyznanymi stypendiami: 1. Przyznane stypendium Rektora dla najlepszych studentów - plik 2. Stypendium socjalne - plik 3. stypendia niepełnosprawni - plik   Czytaj...
  • Staż w dziele marketingu +

    Global Sport Academy, z siedzibą w Krakowie, organizująca kursy instruktorskie, trenerskie i szkolenia specjalistyczne, zaprasza studentów na płatny, trzymiesięczny staż Czytaj...
  • 1