Wydarzenia

 

Konferencja naukowa

WYZWANIA DLA ADMINISTRACJI

Pomorska Szkoła Wyższa

2 października 2022 r.

13.00-18.00

Wyzwania i oczekiwania społeczne wobec administracji publicznej są uzależnione od wielu okoliczności. Wpływają na nią czynniki ustrojowe i polityczne, przemiany społeczno-gospodarcze, reformy administracji publicznej, strategia rozwoju państwa, procesy globalizacyjne czy mechanizmy gospodarki wolnorynkowej. W XXI wieku wielki nacisk na działania administracji publicznej wywiera otoczenie zewnętrzne. Administracja publiczna funkcjonuje w środowisku globalnym i musi szybko reagować na zachodzące przemiany na świecie, w państwie oraz w niej samej. Są to kwestie związane z rozwojem społeczeństwa obywatelskiego, wysokie standardy zarządzania, informatyzacja, czy zupełnie nieprzewidywalne czynniki jak pandemia czy wojna w Ukrainie. Największym wyzwaniem dla administracji publicznej jest przede wszystkim odporność na wszelkiego rodzaju kryzysy. Aby to osiągnąć jej nowoczesna wersja musi być sprawną organizacją, cały czas podlegającą ewolucji i zmuszoną do adaptowania się do szybko zmieniającego się otoczenia.

Zapraszamy badaczy i praktyków na konferencję naukową „Wyzwania dla współczesnej administracji publicznej”. 

Przykładowe obszary tematyczne:

- jakość usług administracyjnych

- koszty i wydajność administracji publicznej

- innowacje w administracji

- e-administracja 

- równy dostęp do usług

- atrakcyjność sektora publicznego jako pracodawcy

- ograniczenie biurokracji wewnętrznej / ograniczenie formalności

- zaufanie obywateli do władz publicznych

- koncepcje zarządzania publicznego

- administracja publiczna wobec wyzwań kryzysowych

Zgłoszenia i ewentualne pytania prosimy kierować na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Owocem sympozjum będzie monografia wydana w wydawnictwie Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim. Zachęcamy do przesyłania tekstów do 31 grudnia 2022 roku.

 

 

 

 

 

KONFERENCJA METODYCZNA  

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W REGIONIE

EDUKACJA a MINDFULNESS

dla nauczycieli wszystkich typów szkół i przedszkoli

Aula w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim, ul. T. Kościuszki 112

Dnia 25 maja 2019 roku (sobota) godz. 8.30 -14.30

Konferencja będzie kontynuacją i rozszerzeniem odbywających się w bieżącym roku cyklicznych spotkań „Tradycja i nowoczesność w regionie”.
          Przygotowany przez nas program Konferencji łączy wiedzę teoretyczną, przydatną we współczesnej edukacji oraz praktyczną, wyposażającą nauczycieli w  konieczne do skutecznego nauczania narzędzia.
            Jesteśmy przekonani, że wysoki poziom merytoryczny zapewnią zaproszeni na te wydarzenia eksperci. W ramach proponowanych bloków tematycznych uczestnicy będą mieli okazję poznać istotne zagadnienia z zakresu: uważności w edukacji, zdrowiu, biznesie, hobby i samorozwoju.
           W każdej z  proponowanych sesji staramy się zapewnić udział uznanych autorytetów z danej dziedziny oraz osób mających duże doświadczenie praktyczne, co w  naszym zamyśle ma przyczynić się do uzyskania dużej efektywności i atrakcyjności merytorycznej Konferencji.

Zapraszamy

8.30     Rejestracja Uczestników

9.00     PRZYWITANIE

9.05     DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE Konferencji - Mirosław Kalkowski - Prezes Towarzystwa  

           Miłośników Ziemi Kociewskiej - informacja o działaniach Stowarzyszenia.

9.10     Wykład inauguracyjny w ramach projektu: „Lófrowanie na kociewskich steckach."   

            Rys historyczny edukacji w regionie - mgr filologii polskiej Ryszard Szwoch– nauczyciel, regionalista, autor książek.

9.50    PRZERWA KAWOWA

10.20   OTWARCIE KONFERENCJI – dr Wanda Kustrzeba - Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej

                                                   Program

10.30    PANEL I. z udziałem prelegentów. Współczesna edukacja - jak jest?
11.00    Co to jest mindfulness? Światowe laboratorium uważności.
           - dr psychologii klinicznej Beata Jones – wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim.

    11.30    Mózg i jego podstawowe funkcje w edukacji. Najważniejsze zagadnienia neuronauki.
- dr medycyny Sylwia Wika-Firgon – absolwentka Uniwersytetu Medycznego Charité
w Berlinie - wydział lekarski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych.

12.00    Chemia organizmu i teoria kwantów, a nasz rozwój.
           - dr inż. chemii Anna Jastrzębska – analityk medyczny i środowiskowy, nauczyciel,

12.30    Praktyka uważności. Sztuka świadomego życia i radzenia sobie z emocjami.

- mgr filologii polskiej Hanna Ściegienna – nauczyciel, regionalista, terapeuta, szkoleniowiec,  doradca metodyczny.

     13.00    PANEL II. z udziałem prelegentów. Nurty nowoczesnej psychoedukacji.
Jak uczyć i uczyć się z radością i efektywnie?

13.30    ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

           

13.40    KOCIEWSKIE SPECJAŁY

 

Formularz zgłoszeniowy - plik 

Uczestnicy otrzymają Zaświadczenia o uczestnictwie
w Konferencji Metodycznej z Pomorskiej Szkoły Wyższej

ORGANIZATORZY:


- TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOCIEWSKIEJ

- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w Starogardzie Gdańskim

 

Koordynator: tel. 577 002 511

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 18.05.2019 roku oraz wpłata 20 zł na konto PSW: Bank Spółdzielczy  53 8340 0001 2002 0001 5453 0003
z dopiskiem: konferencja metodyczna 25.05.2019, imię i nazwisko uczestnika.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            WARSZTATY                    

TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ W REGIONIE

EDUKACJA a MINDFULNESS

dla SENIORÓW

Aula w Pomorskiej Szkole Wyższej w Starogardzie Gdańskim, ul. T. Kościuszki 112

Dnia 08.06.2019 roku (sobota) godz. 8.30 -14.30

8.30     Rejestracja Uczestników

9.00     PRZYWITANIE

9.05     DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE Warsztatom - Mirosław Kalkowski - Prezes Towarzystwa  

           Miłośników Ziemi Kociewskiej - informacja o działaniach Stowarzyszenia.

9.10     Wykład inauguracyjny w ramach projektu: „Lófrowanie na kociewskich steckach."                   

           Rys historyczny edukacji w regionie - mgr filologii polskiej Ryszard Szwoch– nauczyciel, regionalista, autor książek.

9.50    PRZERWA KAWOWA

10.20   OTWARCIE SPOTKANIA z SENIORAMI – dr Wanda Kustrzeba - Rektor Pomorskiej
           Szkoły Wyższej

                                                   Program

10.30    PANEL I. z udziałem prelegentów. Współczesna edukacja - a SENIORZY?
11.00    Co to jest mindfulness? Światowe laboratorium uważności.
           - dr psychologii klinicznej Beata Jones – wieloletni wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim.

    11.30    Mózg i jego podstawowe funkcje w edukacji. Najważniejsze zagadnienia neuronauki.
- dr medycyny Sylwia Wika-Firgon – absolwentka Uniwersytetu Medycznego Charité
w Berlinie - wydział lekarski, lekarz specjalista chorób wewnętrznych.

12.00    Chemia organizmu i teoria kwantów, a nasz rozwój – NADAL.
           - dr inż. chemii Anna Jastrzębska – analityk medyczny i środowiskowy, nauczyciel,

12.30    Praktyka uważności. Sztuka świadomego życia i radzenia sobie z emocjami.

- mgr filologii polskiej Hanna Ściegienna – nauczyciel, regionalista, terapeuta, szkoleniowiec, doradca metodyczny.

     13.00    PANEL II. z udziałem prelegentów. Nurty nowoczesnej psychoedukacji.
Jak uczyć i uczyć się z radością i efektywnie - BĘDĄC NA EMERYTURZE.

13.30    ZAKOŃCZENIE

           

13.40    KOCIEWSKIE SPECJAŁY iporady kulinarne

Informacje: www.psw.stg.pl/index.php/start/wydarzenia
Koordynator: tel. 577 002 511
Warunkiem uczestnictwa w Warsztatach jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego do 25.05.2019 roku oraz wpłata 10 zł na konto PSW: Bank Spółdzielczy 53 8340 0001 2002 0001 5453 0003
z dopiskiem: Warsztaty 08.06.2019, imię i nazwisko uczestnika.

ORGANIZATORZY:

 


- TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI KOCIEWSKIEJ

- POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA w Starogardzie Gdańskim

 

Formularz zgłoszeniowy - plik

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencja naukowa w Pomorskiej Szkole Wyższej
w Starogardzie Gdańskim

„KAZIMIERZ DEYNA – w siedemdziesiątą rocznicę urodzin”

Starogard Gdański, 23 październik 2017r.

         Rok bieżący w miejscowości urodzenia wielokrotnego kapitana reprezentacji Polski w piłce nożnej  został przez władze samorządowe Starogardu Gdańskiego „Rokiem Kazimierza Deyny”. Zaplanowano z tej okazji wiele przedsięwzięć: sportowych (mecze, turnieje), kulturalnych czy naukowych. Starogardzka szkoła wyższa wpisując się w obszar wspomnieniowych eventów nosi się z zamiarem przygotowania i przeprowadzenia konferencji naukowej w dniu siedemdziesiątych urodzin wielkiego Starogardzianina.
         Kazimierza Deynę  należy zaliczyć do grona współczesnych herosów, bohaterów sportowych, boiskowych super artystów. Był on postacią , która godna jest upublicznienia stanowiąc wzór dla młodzieży.

Podajemy informacje związane z rocznicową  konferencją:

 1. Komitet honorowy konferencji

Leszek Burczyk – Starosta  Starogardzki

Wojciech Lademann – właściciel PSW Starogard Gdański

Radosław Michalski – Prezes Pomorskiego Związku Piłki Nożnej

Janusz Stankowiak – Prezydent Starogardu Gdańskiego

Wiesław Wika – Rektor Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim

 1. Komitet organizacyjny konferencji:

Jacek Łepek – (przewodniczący)

Inez Kosecka - (sekretarz)

Jacek Barszcz – (członek)

Patryk Gabriel ( członek)

Olgierd Lichy (członek)

Dariusz Skalski (członek)

Marek Jankowski (członek)

 1. Autorzy referatów:

Strona naukowa konferencji zostanie generalnie przygotowana przez osoby mocno powiązane z ziemią starogardzką i jej okolicą:

Autorami tekstów będą:

- samorządowcy reprezentujący miasto i powiat starogardzki,

- nauczyciele szkół starogardzkich,

- nauczyciele akademiccy PSW Starogard Gdański i innych szkół wyższych

- duchowni rzymsko – katoliccy (Kuria Biskupia Pelplin)

IV. Problematyka referatów (tytuły robocze)

 1. Starogard Gdański w okresie bytności w nim  wielokrotnego reprezentanta Polski (1945 – 1970)
 2. Rodzina Kazimierza Deyny
 3. Sport piłkarski w Starogardzie Gdańskim w latach 1945 – 1970.
 4. Edukacyjne drogi i dróżki K. Deyny w Starogardzie Gdańskim
 5. Religijność Kazimierza Deyny.
 6. Sportowa działalność Kazika w Starogardzie Gdańskim
 7. Wiedza o Kazimierzu Deynie uczniów szkół starogardzkich
 8. „Kaka” w wspomnieniach byłych piłkarzy ze stolicy Kociewia.
 9. Kazimierz Deyna i inni reprezentanci kraju w piłce nożnej z kociewskim rodowodem.
 10. Postarogardzka kariera klubowa „Króla środka pola”
 11. Trenerzy wielkiego „Kaki”

V.Inne informacje dot. Konferencji:

         Referaty prosimy nadsyłać na adres Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim pocztą lub e-mail – Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  do dnia 15.X.2017r. Objętość referatu nie powinna przekraczać ½ arkusza / 7-11 stronic znormalizowanego tekstu komputerowego.
Przypisy prosimy zamieszczać  na stronie, gdzie je wyszczególniono
Program minutowy konferencji zostanie dostarczony przed rozpoczęciem obrad.
Początek konferencji planuje się na godz. 10:00 – aula PSW Starogard Gdański.
Teksty referatów oraz przebieg konferencji zostaną wydane w formie książkowej.
Pozostałe informacje dot. Konferencji można uzyskać u sekretarza Inez Koseckiej Tel. 58 56 300 90 

 

deyna

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

crede

 

Pomorska Szkoła Wyższa

   i stowarzyszenie Crede Femina

zapraszają

 na konferencję

„MIŁOŚĆ JEST  KOBIETĄ”

W programie:

11,00 – 11,10 –  Otwarcie konferencji, dr Wanda Kustrzeba, prezes Crede Femina

11,10 – 11,40 –  MIŁOŚĆ W CZASACH RYNKOWYCH -  dr Andrzej C. Leszczyński, filozof

11,40 – 12,10 –  CUDOWNY OBIEKT POŻĄDANIA - dr Roman Nieczyporowski, historyk sztuki

12,10 –12,35 – MIŁOŚĆ W REFLEKSJI NIEKTÓRYCH FILOZOFÓW - dr Irena Bukowska –  

                         filozof, pedagog

12,35 – 13,00 -–   WSPÓŁCZESNE FORMY ŻYCIA INTYMNEGO - dr Irena Zakidalska, socjolog

                            

18 marca 2017 r. godz.11,00

Aula PSW

 Starogard Gdański ul. Kościuszki 112

 

 

 

 

 

WYSTAWA PUBLIKACJI NAUKOWYCH
W POMORSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

            W ramach obchodów  15 lecia istnienia Pomorskiej Szkoły Wyższej
oraz  okazji obchodów miesiąca książki ( miesiąc maj od lat uznawany jest za czas poświęcony książce i czytelnikowi )
Otwarto 07. 05. 2016r. w holu uczelni wystawę obrazującą dorobek naukowy starogardzkiej szkoły wyższej oraz zatrudnionych w niej nauczycieli akademickich.
           
           W 12 gablotach wystawowych zaprezentowano ponad 100 publikacji książkowych. Zostały one podzielone na dwie grupy: Wydawnictwa opublikowane przez Pomorską Szkołę Wyższą ( 11 tytułów ) oraz prace książkowe przygotowane przez byłych bądź aktualnych pracowników naukowo – dydaktycznych starogardzkiej Uczelni. W pierwszej grupie dominują skrypty, monografie dydaktyczne, zeszyty naukowe i wydawnictwa pokonferencyjne.
W drugiej grupie prym wiodą: monografie, podręczniki akademickie, syntezy naukowe, raporty z prac badawczych oraz ekspertyzy badawcze.

            Naukowe prace książkowe zostały przygotowane:

- pojedyńczo, przez kadrę naukowo – dydaktyczną PSW Starogard

- w grupach autorskich w skład których wchodzili nauczyciele akademiccy PSW ,

- w pracach zbiorowych, których redaktorami byli nauczyciele naszej szkoły

            Prezentowane prace charakteryzują się naukowym „oprzyrządowaniem” zostały ostatecznie zredagowane na podstawie wyczerpujących recenzji (w większości opracowanych przez samodzielnych pracowników nauki), tekst często jest uzupełniany wieloma przypisami, starannie wykonana jest szata graficzna, posiadają bogatą bibliografię oraz liczne indeksy.

Swoje  indywidualne publikacje na wystawie zaprezentowało 19 pracowników PSW. Najwięcej książek przedstawili prof. zw. dr hab. Z. Kordel, prof. zw. dr hab. A. Gąsiorowski, dr hab.J. Auksztol – prof. PSW, dr D. Skalski i dr W. Wika ( w dwóch przypadkach jest ich ponad dwadzieścia).
            W grupie osób wystawiających swoje książki naukowe znaleźli się także: dr hab. A. Kuriata – prof. PSW, dr hab. R. Opora – prof. PSW, dr hab. C. Mańkowski – prof. PSW, oraz doktorzy: A. Baj – Rogowska, E. Ignaciuk, A. Lewandowska, R. Bielicki, I. Bukowska,
W. Kustrzeba, S. Dębski, D. Kilian – Surdykowska, H. Kołodziejski, Z. Bukowski
oraz mgr D. Mannix.

Kilka książek przedstawionych na wystawie zostało przygotowanych w językach obcych ( angielski, niemiecki, czeski ), co może świadczyć o znaczących walorach publikacji.

Wystawa zobrazowała dużą aktywność publikacyjną nauczycieli akademickich starogardzkiej „alma mater”. Powszechnie wiadomo, że liczba publikacji zwartych
i rozproszonych stanowi istotny element dorobku naukowego każdego nauczyciela akademickiego. Na globalny dorobek każdego „akademika” obok w/w publikacji składają się: stopnie naukowe, tytuł naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, promotorstwo, prowadzenie wykładów, ćwiczeń i seminariów) a także funkcje pełnione na uczelni:

Wystawę przygotowała mgr Monika Burnicka – bibliotekarz Pomorskiej Szkoły Wyższej przy udziale Dziekanatu PSW

Znaczącą pomoc przy organizacji wystawy okazało Muzeum Kociewskie
w Starogardzie Gdańskim wynajmując profesjonalny sprzęt  nieodzowny do tego typu przedsięwzięcia wystawowego.

Wystawa czynna będzie do 11 czerwca 2016r. Zapraszamy!

 

 

22 kwietnia 2016 wspólnie z Urzędem Miasta Starogard Gdański realizujemy projekt „Otwarci na sukces” Przedsięwzięcie, które w 75 % finansuje NBP, ruszyło w starogardzkich gimnazjach po feriach zimowych. Uczniowie klas drugich, którzy wzięli udział w wykładzie dr Wojciecha Drzeżdżona na temat „ścieżek kariery edukacyjnej po gimnazjum”

nbp nbp1

 

 

Kobieta w centrum uwagi

Pomorska Szkoła Wyższa i stowarzyszenie Crede Femina zorganizowały w sobotę 16 kwietnia ciekawą konferencję „Być kobietą”. Co roku wiosną w PSW organizowane są sympozja naukowo-szkoleniowe o tematyce kobiecej.  Obrady otworzyła dr Wanda Kustrzeba prezes stowarzyszenia i dziekan PSW. Dr Irena Bukowska, filozof i pedagog,  wykładowca PSW,  wygłosiła referat na temat „Kobieta – paradoks w kulturze”.  Pokazała sprzeczności  w samym pojęciu kobiety i przeciwności w symbolice kobiety w różnych kulturach. Dr Irena Zakidalska, socjolog, omówiła problemy związane z cielesnością kobiety, zmiany zachodzące na przestrzeni dziejów w ideale urody kobiety oraz wpływ obecnie obowiązujących wzorców na zachowanie kobiet. Pokazała zagrożenia wynikające z narzuconego przez media nakazu bycia młodą i szczupłą. Dr Roman Nieczyporowski – historyk sztuki z ASP – pokazał jak nagość i seks były przedstawiane w sztuce od głębokiej starożytności do współczesności.  Ciekawostką było to, że do okresu helleńskiego tylko nagie ciało męskie uważane było za piękne, a obecne negowanie nagości w ogóle i uważanie jej za grzeszne  jest hipokryzją

Stowarzyszenie Crede Femina od prawie dwudziestu lat zajmuje się profilaktyką raka piersi. Na zakończenia więc  lekarz Halina Rogulska  przeprowadziła krótki kura samobadania piersi, badania które pierwsze mogą zaniepokoić kobietę lub jej partnera, co do zagrożenia i spowodować szybkie wykrycie choroby nowotworowej, a  co za tym idzie wyleczenie. Słuchaczki i słuchacze chętnie próbowali wykrywać guzki na fantomach piersi, służących do tego celu.

2015 VI 2016 IV 124 fb

 

 crede

 

 

   Pomorska Szkoła Wyższa

    i stowarzyszenie Crede Femina

 

zapraszają

 na konferencję

„BYĆ  KOBIETĄ”

W programie:

11,00 – 11,10 – Otwarcie konferencji, dr Wanda Kustrzeba, prezes Crede Femina

11,10 – 11,35 – KOBIETA  - PARADOKS W KULTURZE – dr Irena Bukowska, filozof

11,35 – 12,00 –  CIELESNA TOŻSAMOŚĆ KOBIETY – dr Irena Zakidalska, socjolog

12,00 – 12,25 –  KURS SAMOBADANIA PIERSI -  mgr Halina Rogulska, lekarz

12,30 – 13,00 -  NIE BÓJMY SIĘ NAGOŚCI – dr Roman Nieczyporowski, historyk sztuki

                            

16 kwietnia 2016 r. godz.11,00

Aula PSW

 Starogard Gdański ul. Kościuszki 112

 

8 kwietnia 2016 odbyły się na naszej Uczelni wykłady otwarte dla maturzystów.
Wykłady prowadzili: 
Prof. Andrzej Jezierski – „Kierunki rozwoju rynku usług logistycznych w Polsce”
Dr Wojciech Drzeżdżon - „Ścieżki kariery edukacyjnej po szkole średniej ze szczególnym uwzględnieniem kierunków humanistycznych”
Dr inż. Krzysztof Schroeder – „ Rola inżyniera we współczesnym świecie”
Dziękujemy maturzystom ( II LO w Starogardzie Gdańskim, ZSE w Starogardzie Gdańskim, LO Pelplin, ZSP Gniew, ZSR Bolesławowo, ZSP Owidz) za przybycie i liczymy, że z częścią z nich spotkamy się już w październiku

 

 

17 marca 2016 

Szkolenie dla przedsiębiorców lub innych osób zajmujących się problematyką Ochrony Danych Osobowych z udziałem Min. A. Lewińskiego oraz Paweła Makowskiego - 
Dyrektora Departamentu Edukacji Społecznej i Współpracy Międzynarodowej na temat: 
„Administrator bezpieczeństwa informacji gwarantem właściwego stosowania przepisów o ochronie danych osobowych”
Szkolenie zorganizowane przez Starogardzki Klub Biznesu - Związek Pracodawców

IMG0713kopia IMG0714kopia

VII Targi Edukacyjne w Malborku 16.03.2016
Nasze nowe stoisko z nową ofertą i do tego mała zabawka dron :-). Niestety nie polataliśmy zbyt długo gdyż przewracaliśmy rollupy naszych sąsiadów :-)
IMG0690 kopia IMG0696 kopia

 

 

 

Pomorska Szkoła Wyższa w Starogardzie Gdańskim

Urząd Miasta Starogard Gdański

Koło Naukowe Pedagogów ORIGO

zapraszają

 24 listopada 2015 roku

na konferencję w ramach

V KONGRESU KOCIEWSKIEGO

pod nazwą

Kultura fizyczna na Kociewiu

 godz. 13:00

AULA

Pomorskiej Szkoły Wyższej

otwarcie konferencji

OD REKREACJI DO SPORTU

Jacek Barszcz, Piotr Malowany

PŁYWANIE I RATOWNICTWO WODNE NA KOCIEWIU

dr Dariusz Skalski

SPORT PIŁKARSKI W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

Katarzyna Olszewska, Anna Tomana

PIŁKARSTWO NOŻNE W SKARSZEWACH

 Agnieszka Skóra

 godz. 14:05 przerwa

KOCIEWIE SZLAKIEM

Ireneusz Migowski

KAZIMIERZ DEYNA – SPORTOWIEC Z KOCIEWSKIM RODOWODEM

Malwina Andrzejewska, Monika Pałubicka, Natalia Wąsewicz

LUDZIE SPORTU Z KOCIEWIA W SŁOWNIKU BIBLIOGRAFICZNYM KOCIEWIA RYSZARDA SZWOCHA

 Dorota Cybulska, Izabela Kotlewska

POCZĄTKI SPORTU NA KOCIEWIU

 dr Wiesław Wika

godz. 15:25 zakończenie konferencji

 

 

 03 październik 2015 Inauguracja roku akademickiego 2015/2016

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 11:00 w Auli Pomorskiej Szkoły Wyższej. Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Zdzisław Kordel nt.: „Liberalizm a współczesna gospodarka”. Wśród zaproszonych gości posłowie, włodarze miasta i powiatu, biznesmeni.

Bardzo dziękujemy i do zobaczenia za rok

038 IMG 0426  057 IMG 0447

064 IMG 0256  129 IMG 0486

zdjęcia www.fotokociewie.pl  

         Wychować pełnego człowiekato tytuł Konferencji, która odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2015r. w godz. 10. 00– 15.00 w Auli Pomorskiej Szkoły Wyższej w Starogardzie Gdańskim.

Konferencja przeznaczona  jest przede wszystkim dla  rodziców, nauczycieli i studentów pedagogiki także dla wszystkich zainteresowanych tematyką, którym bliska jest troska o wychowanie przyszłych pokoleń,  przy czym udział w Konferencji jest bezpłatny.

          Wychowanie pełnego człowieka, wychowanie do prawdy to zawsze praca z człowiekiem i nad człowiekiem. Zawsze bowiem chodzi o człowieka. Całego, pełnego, integralnego człowieka. W ciągłym wyścigu po sukces, majątek, po karierę, po to, aby mieć i konsumować wszystko, co tylko możliwe - jawi się propozycja nie tyle, aby więcej mieć i piękniej wyglądać, tylko aby bardziej być. Przede wszystkim być, być kimś, będąc osobą być osobowością. Mieć wyższą świadomość samego siebie. Być nie tyle „dla siebie” ile być przede wszystkim „dla drugiego”.

Wychowanie, rozwój całego człowieka, pełnego człowieka, możliwy jest do zrealizowanie wyłącznie w warunkach pełnej demokracji, maksymalnego zespolenia wartości społecznych i kulturalnych z treścią życia.

Konferencja: „Wychować pełnego człowieka”.  jest organizowana przez następujące  podmioty: Prezydenta Starogardu Gdańskiego, Zespół Laboratorium Wychowania; „Fundację Laboratorium Bezpieczeństwa”; Pomorską Szkołę Wyższą w Starogardzie Gdańskim oraz Zespół Szkół Katolickich w Starogardzie Gdańskim.

           Zamysłem konferencji jest także integrowanie środowiska naukowego, lokalnego,  a tym samym promocja miasta Starogard Gdański oraz współpraca w istotnych dla społeczności przedsięwzięciach z innymi podmiotami z terenu województwa i kraju.

Patronat honorowy objął Prezydent Miasta Starogardu Gdańskiego. 

 

04 październik 2014 Inauguracja roku akademickiego 2014/2015

Wykład inauguracyjny wygłosił prof. Andrzej Gąsiorowski pt: „WYWIAD POLSKI W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ”

DSC 5653  DSC 5660 DSC 5677

 

 

W dniu 3 czerwca 2014  odbyła się w naszej Uczelni  Międzynarodowa Konferencja   Naukowa

„ Człowiek- Kultura- Edukacja”

Inspiracją do zorganizowania konferencji była narastająca fala przemian społecznych. W tym kontekście niezwykle ważne stało się zanalizowanie wpływu zmian społecznych i politycznych na kondycję i jakość życia jednostki. Istotne okazało się poszukiwanie odpowiedzi na pytania, jakie zagrożenia współczesnego świata wpływają na jakość życia współczesnego człowieka, pełniącego jednocześnie wiele ról społeczno-ekonomicznych. Badania dotychczas przeprowadzone dowodzą, że jednymi z największych zagrożeń cywilizacyjnych  jakie wpływają na jednostkę są m.in. narastająca przemoc, niewłaściwa profilaktyka zdrowia ukierunkowana na brak aktywności fizycznej, alienacja społeczna zwłaszcza dotycząca dużych aglomeracji miejskich.

Konferencja miała na celu podjęcie próby odpowiedzi  na wiele znaczących pytań takich jak: Czy i jak zagrożenia współczesnego świata wpływają na człowieka? Jak pomóc jednostce funkcjonować w obliczu wyzwań jakie niesie za sobą nowa rzeczywistość kulturalno-społeczna?

W konferencji brali udział przedstawiciele ośrodków naukowych z całej Polski oraz goście z zagranicy (Uniwersytet w Kijowie). Swoje wystąpienia zaprezentowali prelegenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wrocławskiego, Gdańskiego, Warszawskiego, Kieleckiego, Opolskiego, Łódzkiego, Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Toruńskiego oraz z wielu innych ośrodków naukowych min. Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Po długich i owocnych obradach naukowych, nastąpiło zwiedzanie Grodziska w niedalekim Owidzu  oraz  warsztaty kuchni starosłowiańskiej z degustacją - zapraszamy na film 

Program konferencji

warszaty kulinarne

 

Dzień otwarty 04 kwietnia 2014

„W piątek 04 kietnia zorganizowaliśmy na Uczelni kolejny Dzień Otwarty dla zainteresowanych nauką w naszej placówce. Celem Dnia Otwartego było między innymi udowodnienie, że nie trzeba uciekać z Starogardu, żeby otrzymać wykształcenie, które będzie furtką do wymarzonej kariery zawodowej.”

Targi w  Chojnicach

03 kwietnia 2014 odbyły się X Targi Edukacyjne Akademus. W tym roku poszerzyliśmy naszą ofertę o cztery nowe specjalności: Administracja w sądownictwie i prokuraturze; Doradztwo zawodowe i personalne; Transport i spedycja; Gastronomia i Dietetyka- NOWOŚĆ!


Targi w Kartuzach

3 marca 2014 roku przedstawiciele naszej Uczelni będy obecni podczas IX Powiatowych Targów Edukacyjnych "Nauka - Praca - Kariera", które organizowane są przez Szkolny Ośrodek Kariery "PROFIT" w Kartuzach. 

 

22 marzec 2013 - Dzień Otwarty

W piątek 22 marca zorganizowaliśmy na Uczelni kolejny Dzień Otwarty dla zainteresowanych nauką w naszej placówce. Celem Dnia Otwartego było między innymi udowodnienie, że nie trzeba uciekać z Starogardu, żeby otrzymać wykształcenie, które będzie furtką do wymarzonej kariery zawodowej. Po raz kolejny odwiedziło nas ponad 700 osób (miedzy innymi szkoły z Tczewa, Pelplina, Gniewu Swarożyna, Owidza i oczywiście Starogardu), na które czekała nasza Pani dziekan dr Wanda Kustrzeba, gotowa udzielić wszelkich informacji dotyczących studiowania na PSW. Od października ruszamy z nowym kierunkiem Administracja o profilu praktycznym!!

IMG_8396 IMG_8412 IMG_9431

Zapraszamy i Mamy nadzieję, że do zobaczenia w październiku :-)

PS.  Za zdjęcia dziękujemy Panu Sławkowi ze Studia Fotokociewie.pl

 

06 marzec 2013 - Tragi edukacyjne w Chojnicach

Chojnice Chojnicee

05 marzec 2013 - Targi edukacyjne w Kartuzach

Kartuzy Kartuzyy

26 luty 2013 - Droga do marzeń z Leszkiem Blanikiem

SD8GB_03_REP6579 SD8GB_03_REP6600

16 styczeń 2013 - Droga do marzeń z Mateuszem Kusznierewiczem

Mistrz olimpijski Mateusz Kusznierewicz spotkał się z młodzieżą w II Liceum Ogólnokształcącym. Spotkanie odbyło się w ramach cyklu „Droga do marzeń”. Znany żeglarz z nieprzeciętnym dorobkiem sportowym opowiedział młodym ludziom o swojej drodze od marzeń do sukcesów.

Byliśmy współorganizoatorem tego wydarzenia :-)

DSC03068 DSC03061 DSC03053

 

 

26 październik 2012 Inauguracja roku Kociewskiej Akademii Dzieci

Z przyjemnością informujemy o inauguracji roku akademickiego KAD. Jako Uczelnia objęliśmy patronat nad tym szczytnym projektem.

Projekt „ Kociewska Akademia Dzieci” opiera się na kreatywności najmłodszych uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Oparty jest na koncepcji Uniwersytetów dziecięcych , które pojawiły się na różnych uczelniach w Europie i w Polsce. Powstał i będzie działał w ramach Polskiej Akademii Dzieci.

W dniu dzisiejszym wykład zaprezentowali:
- Pan Krzysztof Rafalski " Patyczaki i Straszyki australijskie"
- Pani mgr. Ewa Ławna  " Co nieco o zdrowiu"

IMG_88381 IMG_88411 IMG_88421

IMG_88441 IMG_88491 IMG_88521

Zdjęcia udostępnione przez „Dziennik Bałtycki”

 

29 września 2012 Inauguracja roku akademickiego 2012/2013

W tymważnym dla nas dniu gościliśmy między innymi V-ce Ministra Zdrowia Pana Sławomira Neumanna, Prezydenta Miasta Pana Edmunda Stachowicza, Naczelnika Wydziału Edukacji Pana Marka Gabriela oraz przedstawicieli Starogardzkiego Klubu Biznesu Pana Bolesława Budę i Edwarda Sobeckiego.

IMG_1554 IMG_5454

IMG_1545  IMG_1551 IMG_1552

Wśród studentów tegorocznej rekrutacji rozlosowaliśmy nagrody:

Tablet wylosowała Pani Agnieszka Swobodzińska

Aparat fotograficzny Pan Wojciech Muller

 

30 marca 2012 Dzień Otwarty na naszej Uczelni

W piątek 30 marca zorganizowaliśmy na Uczelni kolejny Dzień Otwarty dla zainteresowanych nauką w naszej placówce. Celem Dnia Otwartego było między innymi udowodnienie, że nie trzeba uciekać z Starogardu, żeby otrzymać wykształcenie, które będzie furtką do wymarzonej kariery zawodowej. Odwiedziło nas ponad 700 osób, na które czekała reprezentacja kadry naukowej, gotowa udzielić wszelkich informacji dotyczących studiowania na PSW. Od października ruszamy z nowym kierunkiem Turystyka i rekreacja!!

Zapraszamy i Mamy nadzieję, że do zobaczenia w październiku :-)

DSC_7579 DSC_7570 DSC_7582

 

Targi Akademia 2012

W dniach 19-21.03.2012 promowaliśmy naszą Uczelnię na największych targach edukacyjnych na Pomorzu. W tym roku poszerzyliśmy ofertę o nowy kierunek Turystykę i rekreację.

TG_2012_1    TG_2012    TG_2012_2    TG_3

 

 

15.03.2012 - Dom Przedsiębiorcy w Tczewie

W ramach naszej współpracy rozpoczęliśmy serię wykładów dla tczewskiej młodzieży. Pierwszy wykład z zakresu „Marketingu przedsiębiorstwa” poprowadził dr Hubert Kołodziejski.

IMG_0196 IMG_0198 IMG_0201

 

VIII edycja Powiatowych Targów Edukacyjnych „Akademus” w Chojnicach - 14.03.2012

Chojnice_2012 Zdjcie1110

 

Targi Edukacji i Pracy 07.11.2011 - OHP

7 listopada  odbyły się Targi Edukacji i Pracy „Twoja pasja, twoja droga, twoja przyszłość”.

Targi Edukacji i Pracy skierowane są skierowane do mieszkańców powiatu starogardzkiego.
Głównym założeniem Targów, jest prezentacja możliwości wsparcia oferowanego przez środowisko lokalne młodzieży i poszukującym pracy, aby efektywnie budowali własną ścieżkę edukacyjną i zawodową.
Z pomocą doradców zawodowych zostanie pokazane to, że nie należy lękać się własnych pasji , lecz przeciwnie, odważnie za nimi podążać.

Targom towarzyszą:
• prezentacje firm,
• warsztaty organizowane przez doradców zawodowych,
• możliwość skorzystania z indywidualnych porad doradców zawodowych,
• prezentacje ofert firm edukacyjnych,
• pokaz filmów zawodoznawczych.

 

Podpisanie umowy z Samarskim Instytutem, filią Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetem Handlowo-Ekonomicznym w Moskwie - 01.11.2011

 

Rektor prof. Zdzisław Kordel oraz Kristov Arytom Igrevich podpisali umowę dziękii której możemy zaproponować naszym rodzimym biznesmenom szkolenie z zakresu prowadzenia biznesu w Rosji. Zakres zajęć to m.in. prawo finansowe, możliwości założenia przedsiębiorstwa na terenie Rosji oraz przepisy celne. W ramach kursu planowane jest także zaproszenie grupy szkoleniowej do Rosji by tam poznać specyfikę lokalnych firm. Każdy z uczestników otrzyma państwową licencję na podstawie, której będzie można pracować na terenie Rosji.

 

 

Inauguracja roku akademickiego 2011/2012 połączona z obchodami dziesięciolecia Uczelni na terenie Starogardu Gdańskiego

_DSC0229 _DSC0265

 

 

Współpraca z Domem Przedsiębiorcy w Tczewie - 08.09.2011

b62ea0b1cbadcf4  8 września w Domu Przedsiębiorcy podpisaliśmy list intencyjny o porozumieniu i współpracy. Ze strony miasta porozumienie podpisał Adam Burczyk, wiceprezydent Tczewa, ze strony uczelni – rektor prof. Zdzisław Kordel

 

 

Targi Edukacji i Pracy 27.05.2011 - OHP

Założeniem targów była prezentacja możliwości wsparcia jakie jest oferowane młodzieży oraz dorosłym poszukującym pracy w celu efektywnego budowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej. Ideą przewodnią Targów jest promocja najbardziej przedsiębiorczych firm tworzących nowe miejsca zatrudnienia i udzielanie kompleksowej pomocy w znalezieniu najlepszych pracowników. Część wystawiennicza Targów stanie się szczególną okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu osób bezrobotnych oraz poszukujących pracy
z pracodawcami.

TG TG1

Dzień Otwarty 31.03.2011

W czwartek 31 marca zorganizowaliśmy na Uczelni Dzień Otwarty dla zainteresowanych nauką w naszej placówce. Celem Dnia Otwartego było między innymi udowodnienie, że nie trzeba uciekać z Starogardu, żeby otrzymać wykształcenie, które będzie furtką do wymarzonej kariery zawodowej. Odwiedziło nas kilkaset osób, na które czekała reprezentacja kadry naukowej, gotowa udzielić wszelkich informacji dotyczących studiowania na PSW.

Mamy nadzieję, że do zobaczenia w październiku :-)

Dzie_Otwarty31.03.2011  DO

 

Targi Akademia 2011

W dniach 21-23.03.2011 promowaliśmy naszą Uczelnię na największych targach edukacyjnych na Pomorzu

Targi_Akademia_2011 Targi_2011

Styczeń 2011

"Odpowiedzialność kierownika jednostki w zakresie ustanowienia systemu kontroli”

W dniu 19 stycznia 2011 odbyła się konferencja skierowana do kadry kierowniczej jednostek sektora finansów publicznych: kierowników jednostek, dyrektorów generalnych, dyrektorów pionów organizacyjnych administracji samorządowej, odpowiedzialnych za skuteczne i efektywne wdrożenie systemu kontroli zarządczej w powiatach, urzędach miast i gmin i innych instytucji sektora finansów publicznych. Znakomity prelegent w osobie Pana Rafała Dubla Dyrektora Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Marszałkowskim, przybliżył tematykę zebranej publiczności. Liczne pytania z sali wskazują jak dużą wagę do poruszonej tematyki przywiązują przedstawiciele sektora finansów publicznych. W odniesieniu do słów Pana Rafała by delegować uprawniania na swoich pracowników, którzy posiadają przygotowanie merytorycznie do swojej pracy przesyłam w załączaniu oferty studiów podyplomowych jak i kursów by zdobyta na nich wiedza zaowocowała jeszcze lepszą i efektywniejszą pracą.

 

Listopad 2010

W piątek 5 listopada odbyła się debata przewyborcza zorganizowana przez Młodzieżową Radę Miasta.

W debacie udział wzięli Patryk Gabriel (Platforma Obywatelska), Zbigniew Kozak (Prawo i Sprawiedliwość) oraz Edmund Stachowicz (KWW Edmunda Stachowicza).

img_11901

 

Kwiecień 2010                                       

Aktualne wyzwania interwencji kryzysowej. Konferencja dnia 23 kwietnia 2010.

Pomysł konferencji powstał w zespole Punktu Interwencji Kryzysowej PCK, który od kilku miesięcy działa na terenie Starogardu Gdańskiego, realizując zadania Gminy Miejskiej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i interwencji kryzysowej.  Młody zespół ośrodka uznał, że skuteczna promocja działania Punktu oraz efektywna współpraca z szeregiem miejskich instytucji i organizacji, a także nawiązanie współpracy z okolicznymi gminami będzie możliwe dzięki zaaranżowaniu dyskusji o wyzwaniach, jakie interwencji kryzysowej stawia współczesność. Dramatyzmu sytuacji dodała niedawna katastrofa pod Smoleńskiem, która wielu ludziom, nie-profesjonalistom  unaoczniła i uświadomiła potrzebę oferowania intensywnej pomocy psychologicznej w sytuacjach kryzysowych i działania serwisów pomocy psychologicznej w sytuacjach nadzwyczajnych.

Konferencję  zorganizowano głównie siłami pracowników i wolontariuszy starogardzkiego PIK oraz gdańskiego Centrum Interwencji Kryzysowej – macierzystej placówki, dzięki pomocy władz Miasta  i  Pomorskiej Wyższej Szkoły Polityki Gospodarczej i Społecznej . Gośćmi byli specjaliści z Krakowa, Poznania, Wałbrzycha oraz oczywiście z Trójmiasta. W wystąpieniach nawiązywano do podstawowych pojęć interwencji kryzysowej i do zdarzeń masowych podobnych kwietniowej katastrofie, a także do przeżyć masowej żałoby. Program składał się z części wykładowej oraz 4 modułów warsztatowych. Wprowadzenia  do całości, w niebanalny sposób dokonali młodzi artysci Teatru Muzycznego z Gdyni, którzy pokazali fragmenty świetnego przedstawienia „Straszne Dzieci” – jako swoisty prolog do programu merytorycznego konferencji. W spotkaniu wzięło udział ponad 200 osób.

p1070222

p1070220

 

p1070216

p1070217